M109
  

  
.
M109 houwitser 155mm, 44e afdeling Veldartillerie, Alfa batterij,  lichting 77-5, Tonnetkazerne, 't Harde
Oprichting : 3 augustus 1953  -  Opheffing: 1992   Gelegerd te: Ede, 't Harde. Geschut: 155mm houwitser M114, 155mm SP houwitser M109

De 44e Afdeling Veldartillerie werd op 8 maart 1953 opgericht en paraat gesteld. De afdeling was uitgerust met de getrokken 155mm houwitser M114 en was gelegerd in Ede. Reeds in juni 1953 verhuisde de afdeling naar Ede. De afdeling stond onder bevel van 4e Divisie, maar toen in 1957 de 1e Divisie weer paraat werd gesteld, werd 44 Afdva onder bevel van de 1e Divisie geplaatst. Hierdoor moest 44 Afdva een naamsverandering ondergaan en werd de afdeling omgenummerd naar 14 Afdva. De toenmalige parate 134e Afdeling Veldartillerie werd vervolgens omgenummerd naar 44 Afdva, waardoor er opnieuw een 44e Afdeling Veldartillerie ontstond. De 'nieuwe' 44 Afdva was gelegerd in 't Harde. Het geschut bleef onveranderd de M114.

In 1969 werd de getrokken M114 vervangen door de gemechaniseerde 155mm houwitser M109. Na 14 parate jaren werd de afdeling in 1984 ten gevolge van reorganisaties mobilisabel gesteld. Op 14 juni 1984 werd het laatste schot als parate afdeling gelost. De reorganisaties van begin jaren '90 betekenden het einde van 44 Afdva. De afdeling werd begin 1992 opgeheven

foto's copyright Donald van Doesburg Oosterbaan, Alfa batterij, lichting 77-5
( overname geen probleem maar wel graag met bronvermelding )
 Charybdis - M109