Pi = 3.1415926535
.
Het symbool p komt uit het Griekse alfabet en is de kleine letter p van het Griekse woord    (Engels: perimeter), hetgeen omtrek betekent. Het wordt vooral gebruikt voor het getal pi. Dit getal heeft oneindig veel cijfers achter de komma zodat het niet is op te schrijven. Pi is evenmin in breuken uit te drukken. In de wiskunde heet zo'n getal een irrationaal getal. Het getal p is niet exact in decimalen weer te geven. Een benadering van p in 1000 decimalen is :

3,14159 26535 89793 23846 26433  83279 50288 41971 69399 37510
    58209 74944 59230 78164 06286  20899 86280 34825 34211 70679
    82148 08651 32823 06647 09384  46095 50582 23172 53594 08128
    48111 74502 84102 70193 85211  05559 64462 29489 54930 38196
    44288 10975 66593 34461 28475  64823 37867 83165 27120 19091

    45648 56692 34603 48610 45432  66482 13393 60726 02491 41273
    72458 70066 06315 58817 48815  20920 96282 92540 91715 36436
    78925 90360 01133 05305 48820  46652 13841 46951 94151 16094
    33057 27036 57595 91953 09218  61173 81932 61179 31051 18548
    07446 23799 62749 56735 18857  52724 89122 79381 83011 94912

    98336 73362 44065 66430 86021  39494 63952 24737 19070 21798
    60943 70277 05392 17176 29317  67523 84674 81846 76694 05132
    00056 81271 45263 56082 77857  71342 75778 96091 73637 17872
    14684 40901 22495 34301 46549  58537 10507 92279 68925 89235
    42019 95611 21290 21960 86403  44181 59813 62977 47713 09960

    51870 72113 49999 99837 29780  49951 05973 17328 16096 31859
    50244 59455 34690 83026 42522  30825 33446 85035 26193 11881
    71010 00313 78387 52886 58753  32083 81420 61717 76691 47303
    59825 34904 28755 46873 11595  62863 88235 37875 93751 95778
    18577 80532 17122 68066 13001  92787 66111 95909 21642 01989

Mnemotechnieken om de cijfers van p te onthouden worden samen humoristisch aangeduid als Piphilologie. Het woord is een duidelijke woordspeling op Pi zelf en het linguïstische onderzoeksgebied filologie (Engels: philology). Het bekendste voorbeeld van een geheugensteuntje voor de cijfers van p komt van Isaac Asimov:

How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics!

In dit voorbeeld staat het aantal letters in ieder woord voor de opeenvolgende cijfers van p: 3,141.592.653.589.79. In de meetkunde hebben formules waarin p voorkomt meestal met een cirkel, ellips of bol te maken. De volgende formules kunnen gebruikt worden om met behulp van de straal (of halve assen) van een meetkundig object de andere grootheden uit te rekenen.

Charybdis - Pi = 3.1415926535